Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK

Kurzy jsou určeny pouze pro pracovníky organizací Královéhradeckého kraje !

 

Přehled termínů a témat kurzů:

21.3. 2018  9:00 - 14:00 A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
28.3. 2018  9:00 - 14:00 A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
  4.4. 2018  9:00 - 14:00 A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
11.4. 2018  9:00 - 14:00 A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
18.4. 2018  9:00 - 14:00 A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů
 
 

Místo konání:

Počítačová učebna F.L. Heka
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz
 
 

Obsah jednotlivých kurzů:

 
A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK – ZAČÁTEČNÍCI

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu VZMR bez uveřejnění (zakázky do 500.000 Kč bez DPH) / s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy (zakázka nad 500.000 Kč do 800.000 Kč bez DPH), upozornění na nejčastější chyby při procesování veřejných zakázek v E-ZAK.

Osnova:

 • Legislativa
  • Směrnice č.3, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek
  • Náležitosti profilu zadavatele
 • Popis prostředí elektronického nástroje E-ZAK
  • Správa organizace, jak založit dalšího uživatele, oprávnění
  • Zapomenuté heslo
  • Založení nového dodavatele
  • Jak smazat omylem založenou zakázku
 • Praktická ukázka zadávacího postupu VZMR bez uveřejnění / s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
  • Založení zakázky (Název veřejné zakázky, Druh veřejné zakázky, Stručný popis předmětu zakázky, Předpokládaná hodnota zakázky, Druh zadávacího řízení)
  • Nastavení oprávnění
  • Přidat dokument k zakázce
  • Přiřazení dodavatele (Název dodavatele, který podal nabídku)
  • Nastavení pořadí dodavatelů
  • Zadání zakázky (Název vítězného dodavatele se kterým byla uzavřena smlouva, Počet obdržených nabídek, Počet nabídek vstupujících do hodnocení, Konečná cena veřejné zakázky bez DPH, Konečná cena veřejné zakázky s DPH, Datum uzavření smlouvy)
  • Plnění ze smlouvy
  • Záznam o ceně
  • Ukončení plnění ze smlouvy
 • Dotazy, diskuze

 

 
A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK – POKROČILÍ

Obsah kurzu: Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR s uveřejněním výzvy/ZPŘ, včetně elektronické komunikace zadavatele s dodavatelem, elektronické + písemné nabídky, hodnocení nabídek manuálně nebo pomocí E-ZAK, dodavatel uvádí/neuvádí hodnoty nabídky, dopady na zadavatele.

Osnova:

 • Založení zakázky, nastavení způsobu příjmu nabídek
 • Číselník NIPEZ
 • Nastavení parametrů pro hodnocení nabídek pomocí EZAK
 • Varianty zahájení zadávacího řízení
  • bez odeslání výzvy / oznámení
  • s odesláním výzvy
 • Doplnění, vysvětlení, změna zadávací dokumentace
  • Vysvětlení / doplnění z vlastního podnětu ZADAVATELE
  • Žádost zaslaná DODAVATELEM, Odpověď zadavatelem
 • Opravný formulář
 • Elektronické nabídky
  • Nastavení oprávnění v EZAK
  • Udělení souhlasu k otevření elektronické nabídky
   • varianta: Souhlas k otevření VŠECH nabídek
   • varianta: Souhlas k otevření každé nabídky SAMOSTATNĚ
  • Kontrola úplnosti elektronicky podané nabídky
  • Hodnocení elektronických nabídek
 • Smíšené nabídky (zadavatel umožní elektronické i písemné nabídky)
 • Založení hodnocení nabídek
  • Dodavatel nezadává hodnoty při odeslání nabídky
  • Nabídky v listinné podobě
  • Uzavření hodnotícího kola
  • Přehled všech hodnocení
 • Ukončení vyhodnocování – změna fáze Vyhodnoceno
 • Zadání veřejné zakázky
 • Záznam o ceně
 • Ukončení plnění ze smlouvy

 

 

A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu u VZMR dělená na části a Rámcová dohoda s jedním účastníkem, nejčastější chyby, které vznikají při procesování veřejných zakázek v E-ZAK. Kurz předpokládá základní znalosti ovládání E-ZAK.

Osnova:

 • VZMR dělená na části
  • veřejná zakázka dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení,
  • veřejná zakázka dělená na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních
   • Založení zakázky a upřesnění způsobu dělení zakázky na části
   • Způsoby odeslání výzvy a příjem nabídek v listinné podobě
   • Nestandardní situace
   • Opravný formulář
  • Vyhodnocení zadávacího řízení – nastavení pořadí ručně
 • Praktická ukázka založení Rámcové dohody s jedním účastníkem
  • Elektronický příjem nabídek
  • Nastavení hodnotících kritérií a hodnocení nabídek pomocí E-ZAK
  • Založení rámcové dohody
  • Příklad „minitendru“ v E-ZAK s variantou – výzva k poskytnutí plnění
 • Dotazy, diskuze

 

 

Přihlašovací formuláře na jednotlivé kurzy:

 
21.3. 2018  9:00 - 14:00 středa  A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 
28.3.2018   9:00 - 14:00 středa A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 
 4.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
 
 
11.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
 
 
18.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů
Aktuálně
Archiv aktualit