Nabídka chráněného bydlení se rozšíří o dvě domácnosti

Radní Královéhradeckého kraje schválili projekt rekonstrukce a výstavby objektu, který bude sloužit jako chráněné bydlení pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Projekt, který má na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací, bude realizován v Kostelci nad Orlicí.  Vzniknou prostory pro bydlení dvou domácností. Do nových prostor se nastěhují někteří z klientů z ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách. Celkové náklady jsou přes 20,1 milionu korun, přičemž většinu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 
Ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych tuto informaci ještě upřesnil: „Z dotace bude uhrazeno přes 13 milionů korun. Všechny zdroje budou využity nejenom na stavební práce, ale následně i na pořízení nového vybavení a nábytku.  Předpokládané dokončení stavby je v plánu na konec roku 2020.“
 
„Díky poskytnuté dotaci dochází k výstavbě některých zařízení pro osoby se zdravotním i kombinovaným postižením. V rámci této dotační politiky se připravují objekty pro osoby, které jsou umístěny v ústavu pro zdravotně postižené v Kvasinách. Cílem je, aby se lidé v ústavní péči mohli přestěhovat do prostředí, které je jim podstatně bližší. Samozřejmě se jedná o osoby, jejichž zdravotní a celkový stav tomu odpovídá. Takové klienty v ústavech máme, a proto stavíme nová zařízení. Jedním z nich je právě zařízení v Kostelci nad Orlicí, kde vzniknou dvě domácnosti,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.
 
Aktuálně
Archiv aktualit