Na podporu cestovního ruchu v ČR pošle MMR 150 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, a nabízí tak významnou finanční podporu. Podávat žádosti lze od začátku prosince letošního roku.

Ve výzvě je, pro žadatele z řad podnikatelských subjektů, územně samosprávných celků, neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších, na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu připraveno 150 milionů korun ve třech dotačních titulech:

  • DT č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit,
  • DT č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
  • DT č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Program cílí na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. Výše dotace činí maximálně 50 % z celkového uznatelného rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2019. Podpořeny mohou být třeba vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienické zázemí, naučné panely, navigační systémy či úprava lyžařských tras, apod. Žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, I. podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ lze podávat na podatelnu MMR od 1. prosince 2017 do 12. ledna 2018, 12:00 hod.

Více informací o programu, včetně celého znění výzvy a příslušných dokumentů, naleznete zde.

Aktuálně
Archiv aktualit