Na místě bývalé ubytovny v Žacléři byl postaven moderní domov pro seniory

Dne 29. září 2023 proběhlo slavnostní ukončení projektu "Výstavba DD v lokalitě Žacléř". Původním záměrem bylo vytvořit moderní domov pro seniory rekonstrukcí stávající budovy, která dříve sloužila jako ubytovna horníků. Avšak kvůli špatnému stavu budovy bylo nakonec rozhodnuto tuto ubytovnu zbourat a postavit domov pro seniory zcela nový. Kromě stavebních prací bylo také nutné pořídit veškeré nezbytné vybavení, včetně nábytku, van, zdravotnického vybavení a postelí.

Od listopadu bude nový domov pro seniory poskytovat ubytování s kapacitou 52 lůžek, přičemž 42 z těchto lůžek bude trvale vyhrazeno pro klienty v seniorském věku a zbývajících 10 lůžek je určeno pro odlehčovací službu osobám se sníženými schopnostmi.

„Královéhradecký kraj začal připravovat projekt s tím, že celé náklady, zhruba 180 milionů korun bude financovat z vlastních zdrojů. Když probíhalo výběrové řízení na zhotovitele vyhlásilo MPSV výzvu na podporu výstavby takových zařízení. Maximální možná dotace byla 60 milionů korun na projekt, tu se nám také podařilo získat. Dotace jako bonus, a ještě v oblasti sociálních služeb, co víc si přát,“ říká s úsměvem Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI.

Domov pro seniory v Žacléři bude součástí nové organizace s názvem Rýchorské domovy sociální péče, krajská příspěvková organizace. Nový název schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na jednání 11. září 2023. Mění se tak původní název a sídlo Domova důchodců Lampertice a nový žacléřský domov pro seniory se v budoucnu stane centrálním pro objekty organizace.

384743006-716243387212432-6056005775720404176-n.jpg dd-zacler-6-.jpg dd-zacler-11-.jpg

Zdroj fotografií: Královéhradecký kraj

Aktuálně
Archiv aktualit