MPSV zjišťuje poptávku u dvou investičních priorit OP Zaměstnanost: Rovnost žen a mužů, Adaptabilita pracovní síly

Sekretariát Regionální stálé konference KHK ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost zjišťuje pro efektivní řízení OP Z poptávku u dvou investičních priorit:
  • Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů – jedná se o identifikaci projektů zaměřených na zajištění předškolní péče o děti.
  • Investiční priorita 1.3 Adaptabilita pracovní síly – zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
V případě, že uvažujete o předložení projektu do některé z výše uvedených oblastí, prosíme Vás o spolupráci. Vaše informace budou cenným zdrojem pro nastavení podmínek výzev a pro efektivnější zacílení finanční podpory od roku 2017.
 
Projekty zaměřené na zajištění předškolní péče o děti (Investiční priorita 1.2 OP Zaměstnanost):
Uvažujete-li o předložení projektu zaměřeného na zajištění předškolní péče o děti do výzev v roce 2017 či v následujících letech, prosíme Vás o zaslání základních informací, případně prosím identifikujte možné bariéry podání projektových záměrů do těchto výzev (např. chtěli byste projekt podat, ale nabízené aktivity Vám nevyhovují) a to prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do 27. ledna 2017.
 
Projekty zaměřené na zvýšení adaptability pracovní síly (Investiční priorita 1.3 OP Zaměstnanost):
Uvažujete-li o předložení projektu zaměřeného na zvýšení odborné úrovně Vašich pracovníků do výzev v roce 2017 či v následujících letech, prosíme Vás o zaslání základních informací, případně prosím identifikujte možné bariéry podání projektových záměrů do těchto výzev (např. chtěli byste projekt podat, ale nabízené aktivity Vám nevyhovují), pokud Vám z nabízených aktivit některé chybí, prosím uveďte jaké. Informace nám zašlete prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do 27. ledna 2017.
 
Podrobnější informace můžete nalezete v programovém dokumentu a na webu Operačního programu Zaměstnanost.