Možnosti financování a příklady dobré praxe II. – Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji

Pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se ve čtvrtek 20. 6. 2019 uskutečnil již druhý seminář pro zástupce obcí zaměřený na možnosti financování a příklady dobré praxe v rámci dostupného a sociálního bydlení.

Hlavním tématem semináře byl nově vyhlášený program Výstavba pro obce. V rámci něho budou moci obce v letošním roce žádat o dotace a úvěry na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů v celkové výši 1 mld. Kč.

Další prezentace se zaměřily na financování v rámci programu Regenerace sídlišť, na pravidla přidělování obecních bytů nebo na příklady dobré praxe v obcích v rámci pilotního projektu Podpora sociálního bydlení. Na semináři, kterého se zúčastnilo přes 50 zástupců obcí a veřejného sektoru, vystoupili zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zvolená témata mezi účastníky velmi rezonovala a v rámci semináře byla na prezentující směřována řada dotazů. Cílem semináře bylo motivovat obce z Královéhradeckého kraje k využití finančních prostředků z některého z prezentovaných dotačních programů, inspirovat je dobrou praxí a podpořit je v dalším rozvíjení dostupného a sociálního bydlení v kraji.

Prezentace ze semináře ke stažení níže

Aktuálně
Archiv aktualit