Možnost získat příspěvek na výstavbu, modernizaci, opravu nebo rekonstrukci mimoúrovňových křižovatek

Výzva Státního fondu dopravní infrastruktury nabízí možnost získat příspěvek na úpravy křižovatek a tím zkvalitnění dopravní obslužnosti až 100 % z potřebných nákladů.

Možných žadatelů je široké spektrum od Ředitelství silni a dálnic přes kraje a po jednotlivé obce. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu, modernizaci, opravu či rekonstrukci pozemních komunikací několika kategorií. Jednou z podmínek je, aby stavební objekty pozemních komunikací mimoúrovňově křížily nadřazenou dopravní infrastrukturu. Jedná se tedy zejména o lávky, mosty, podchody a podjezdy nebo nadchody či nadjezdy.

Mezi nejdůležitější podmínky pak patří požadavek na doložení pravomocného stavebního povolení do žádosti o příspěvek.

Kompletní podmínky se dozvíte přímo na stránkách výzvy: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/. Na těchto stránkách jsou také uveřejňovány vyhlášené konzultační dny po potenciální žadatele,

Konec příjmu žádostí je 9. ledna 2020.

Aktuálně
Archiv aktualit