Modernizace školy v Rychnově z projektu průmyslové zóny pokračuje

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou probíhá v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Kontrolu průběhu stavebních prací a administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.
 
Stavebními pracemi v areálu Na Jamách, který je součástí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou, byla na konci července zahájena druhá etapa modernizace školy. V rámci této etapy proběhne rekonstrukce původního objektu administrativy a dílen v celkové hodnotě více než 77 milionů korun. Tuto částku z 90 % pokryje dotace z ministerstva financí, zbývající částku doplatí kraj. Dokončení rekonstrukce objektu je plánováno na září 2019.
 
 „Čeká nás komplexní rekonstrukce těchto objektů, které budou vybaveny stávající funkční technologií a dovybaveny novým zařízením. Modernizováno bude strojní a přístrojové vybavení v kovárnách a dílnách, novou technologií bude vybavena i výdejní kuchyň. Funkční využití rekonstruovaných prostorů školy se nemění, to zůstane zachováno,“ říká radní Václav Řehoř, který je odpovědný za oblast investic a majetku.
Práce na objektu zahrnují, kromě výše zmíněného, úpravu stavebních konstrukcí, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, vytápění a vzduchotechniky. Dále budou zrekonstruovány zpevněné plochy celého areálu včetně vytvoření parkovacích míst pro osobní automobily, motocykly a stojany na jízdní kola. Vytvoří se místo pro kontejnery. Rekonstruovány budou i areálové inženýrské sítě, venkovní veřejné osvětlení, dešťová voda bude přes retenční nádrž vypouštěna do blízkého Jahodovského potoka. Vybudována bude také část nového oplocení.
 
Projekt zajistí vyšší kvalitu učňovského vzdělání v technických oborech a zvýší kvalitu výuky na této škole, která v areálu na Jamách nabízí studium učebních oborů autoelektrikář, karosář, autolakýrník, mechanik opravář motorových vozidel.
 
„Pro budoucí žáky chceme zajistit praktickou výuku v moderních podmínkách, které odpovídají současnému technickému pokroku. Podpora zájmu žáků o technické obory patří mezi naše priority,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za školství.
 
Aktuálně
Archiv aktualit