Ministerstvo pro místní rozvoj žádá o spolupráci, jejímž cílem je optimální nastavení podpory pro v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Sekretariát RSK KHK z pověření Ministerstva pro místní rozvoj ČR žádá o spolupráci, jejímž cílem je optimální nastavení podpory pro v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Jestliže hodláte žádat o finanční podporu pro realizaci svých projektů v rámci těchto oblastí (případně se pouze chcete vyjádřit k vlivům případného schválení zákona o sociálním bydlení), prosíme Vás o vyplnění jednoduchého formuláře nejpozději do 20. ledna 2017:
 
    • SC 2.1 – Sociální bydlení - formulář
    • SC 3.2 – Kyberbezpečnost a služby eGovernmentu - formulář
    • SC 3.3 – Územní plány a regulační plány (zvažuje se rozšíření okruhu příjemců i o kraje a obce) - formulář