Metodika aktualizace regionálního annexu

Proces aktualizace RIS3 strategie Královéhradeckého kraje postupoval podle předem stanovené metodiky. Struktura dokumentu byla zachována včetně 6 krajských domén specializace a návrhové části (klíčové oblasti, strategické a specifické cíle).

Analytická část byla aktualizována na základě sekundárních dat vědy, výzkumu, vývoje a inovací, ze kterých byly učiněny závěry o struktuře a změnách krajského výzkumného a inovačního systému. Jelikož mnoho statistických ukazatelů nezachycuje data za významné provozovny působící v kraji, ale se sídlem mimo Královéhradecký kraj, byla využita také expertní znalost struktury ekonomické a výzkumné základny regionu. Dále byly využity závěry terénního mapování inovačních kapacit 31 firem v kraji a průběžné podněty získané během zasedání Krajských inovačních platforem a Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Jedním ze vstupů pro aktualizaci byla také zpracovaná Marketingová strategie a komunikační plán Královéhradeckého kraje. Dalšími vstupy byla činnosti RIS3 developerů při přípravě nebo realizaci některých RIS3 strategických intervencí (např. Zaměstnaný absolvent nebo Královéhradecký kraj – Chytrý region).

Stakeholder analýza byla aktualizována za součinnosti identifikovaných klíčových organizací. Analýzy byly shrnuty metodou SWOT. Domény specializace byly revidovány a zpřesněny jak na základě analytických dat, průběžného sledování výzkumných a technologických trendů s potenciálním dopadem do regionu, tak zorganizovaných pracovních skupin a následného dotazníkového šetření. Vize, klíčové oblasti změn, strategické a specifické cíle se nezměnily; někde došlo ke zpřesnění popisu. Proběhla optimalizace indikátorové soustavy a revize typových aktivit, která vycházela také z Akčních plánů RIS3, které jsou vyhodnocovány na roční bázi. Proběhla aktualizace kapitoly Implementační struktura RIS3 v Královéhradeckém kraji. Do procesu aktualizace byly zapojeny tři Krajské inovační platformy, ad-hoc pracovní skupiny pro aktualizaci domén RIS3 a tým Smart akcelerátoru Královéhradeckého kraje. Dokument byl projednáván Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, Radou Královéhradeckého kraje, Výborem pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

Tento dokument a podkladové materiály jsou k dispozici na www.proinovace.cz, www.riskhk.czwww.cirihk.cz/ris3.

 

Aktuálně
Archiv aktualit