Mapování potřeb v území

V současnosti probíhá další aktualizace Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje. Cílem nového šetření je opět identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů včetně bariér čerpání a zmapovat tzv. „bílá místa“, tedy témata, jež nejsou podporována žádným dotačním titulem. Vaše podněty pomohou nastavit optimální podmínky a finanční alokaci jak stávajících, tak i nových národních a krajských dotačních titulů od roku 2018 se zaměřením na nejvíce poptávaná témata (např. veřejná prostranství a zeleň, sportoviště a volný čas, místní komunikace, cyklistická infrastruktura apod.). Rovněž prosíme o šíření tohoto emailu dalším potenciálním subjektům.

 

Vaše podněty můžete zasílat do 28. července 2017 přes online formulář.

Předem děkujeme za spolupráci.

 

Aktuálně
Archiv aktualit