Máme nakročeno stát se klíčovým partnerem firem na poli umělé inteligence

Jádro Digitálního inovačního hubu DIH Northeast tvoří konsorcium subjektů z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Na konci roku 2020 podepsalo sedm významných partnerů z obou krajů (včetně Univerzity Hradec Králové a Centra investic, rozvoje a inovací) konsorciální smlouvu ke společnému projektu eDIH (European Digital Innovation HUBs), který má za cíl pomáhat společnostem stát se konkurenceschopnějšími, pokud jde o jejich obchodní / výrobní procesy, produkty nebo služby využívající digitální technologie.

Už o měsíc později slavil plánovaný eDIH první výrazný úspěch! Na základě kvalitně zpracovaného návrhu nabízených služeb a sdílených prostředků postoupilo společné konsorcium mezi šest nejlepších kandidátů v České republice, kteří zažádali o finanční podporu přímo od Evropské komise. Díky konsorciu vznikne špičkové centrum pro digitální inovace poskytující služby v oblasti hodnocení smysluplnosti a návratnosti investic, pokročilých digitálních dovedností, podpory při hledání investorů a komplexní činnosti při budování inovačního ekosystému a networkingu.

Nedílnou součástí jsou kontaktní místa s řadou podpůrných služeb pro malé a střední podniky, umožňující přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením. Cílem konsorcia je pomoci všem zájemcům rozvíjet svůj businessový a inovační potenciál s využitím umělé inteligence a nejmodernějších IT technologií z obou regionů.

„Služby plánovaného centra usnadní firmám přístup k nejmodernějším technologiím a službám v oblasti digitálních inovací, které umožní rozšíření nových technologií (umělá inteligence, high performance computing, kyberbezpečnost) do firem. Velmi si vážím, že se nám v krátkém čase podařilo navázat spolupráci se sousedním krajem a věřím, že společně přineseme do regionů nové impulsy nejenom pro firmy, ale i pro školy a výzkumné organizace,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, zodpovědný za oblast investic, informačních technologií, vědy, výzkumu a inovací.

Každý ze zúčastněných subjektů hraje v rámci plánovaných činností svou nezastupitelnou roli. Univerzity a výzkumné organizace nabízí svůj technologický a odborný potenciál, regionální agentury a Národní klastrová iniciativa plní roli prostředníků při hledání investorů, klientů a partnerů eDIHu. Například Univerzita Hradec Králové je v rámci projektu otevřena ke sdílení širokého spektra techniky a služeb z oblasti AI a kyberbezpečnosti. Díky výkonné technice a odbornému týmu expertů se UHK může podílet na využití počítačových simulací, strojovém učení a využití neuronových sítí pro analýzu obrazu, automatizaci procesů či multispektrálním monitoringu, 3D tisku a 3D skenování.

Fungování eDIHu zvýší inovační potenciál obou krajů.
 
dih-rollup-210x85cm.jpg edih-1.jpg edih-2.jpg
Aktuálně
Archiv aktualit