Krkonošské gymnázium vybaví učebny nejmodernější technikou

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola zmodernizuje svoje učebny ve Vrchlabí, které budou vybaveny na e-learningovou a digitální výuku. V učebnách přibude nová technika za 2 miliony korun. Škole se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Učebny budou vybaveny padesáti notebooky, ručním 3D skenerem, počítačem, digitální zrcadlovkou, objektivy a dalšími síťovými potřebami. Cílem projektu je zvýšení zájmu o polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Také tímto projektem zároveň pokračuje rozšiřování digitálního vzdělávání.

Pořízené vybavení využije až 50 žáků najednou, ročně se předpokládá využití až pro 180 žáků. Škola postupně zavádí e-learning do vyučování prostřednictvím systému pro řízení výuky LMS Moodle. Žáci mohou využít systém i doma v rámci individuálního vzdělávacího plánu.

Se svou žádostí škola uspěla, protože vycházela ze studie proveditelnosti, napsané manažery Centra investic, rozvoje a inovací.

Aktuálně
Archiv aktualit