Královéhradečtí podnikatelé se zajímají o dotace

Královéhradecká kancelář agentury CzechInvest uspořádala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Eurocentrem Hradec Králové Veletrh dotačních příležitostí. Veletrhu se zúčastnili i zástupci Centra investic, rozvoje a inovací, konkrétně zástupkyně Centra podpory sociálního podnikání.

Veletrh ve čtvrtek 6. prosince 2018 přilákal na 4 desítky podnikatelů, živnostníků, firem, příspěvkových organizací a zástupců samospráv, kteří mohli v prostorách Krajského úřadu konzultovat své podnikatelské záměry či jen sbírat informace o nejrůznějších formách podpory podnikání.

Podnikatelé se zajímali nejvíce o Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Krajské dotační tituly, u kterých je zaujaly zejména Programy přeshraniční spolupráce. Dozvědět se mohli například i o podpoře ze strany Místních akčních skupin (MAS) nebo o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezi konzultanty nechyběli vedle CzechInvestu ani zástupci Technologické agentury ČR, exportní agentury CzechTrade a Českomoravské záruční a rozvojové banky.

„Tento formát akce je velmi oblíbený mezi podnikateli, a to zejména díky možnosti oslovit maximum poskytovatelů na jednom místě,“ uvádí důvody konání Veletrhu dotačních příležitostí ředitelka královéhradecké kanceláře agentury CzechInvest Martina Ceplová. Záštitu nad akcí přijal radní Královéhradecké kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Veletrh dotačních příležitostí prosinec 2018

Radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko
Veletrh dotačních příležitostí prosinec 2018b
Veletrh dotačních příležitostí prosinec 2018a
Veletrh dotačních příležitostí prosinec 2018
Aktuálně
Archiv aktualit