Královéhradecký kraj získal ISO 50001

V úterý 22. ledna byl zástupcům Královéhradeckého kraje předán certifikát, který potvrzuje soulad energetického managementu kraje s normou ČSN ISO 50001.

Získání tohoto certifikátu nebylo ničím lehkým a rozhodně ne otázkou několika málo měsíců.

Cesta k získání tohoto certifikátu začala již v roce 2016, kdy se vedení kraje rozhodlo, že bude postupovat systematicky a hospodárně v rámci nakládání s energií s cílem ušetřit zdroje. Krajské vedení se rozhodlo přistoupit k implementaci prvků energetického managementu v souladu s normou ČSN ISO 50001 s jasným cílem získat certifikaci dle této normy. 

Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, kterým se nastaví konkrétní pravidla, stanoví cíle, hodnotí jejich dosažení, případně důvody nedosažení a stanovují se cíle pro další rok. Není to žádný uzavřený mechanismus, ale stále se vyvíjející a zdokonalující organismus, jehož úkolem je sladit hospodaření s energiemi s podmínkami Českých technických norem, které jsou v souladu s ISO 50001“, vysvětluje ředitel Centra investic, rozvoje inovací Lukáš Korych a ještě dodává: „V této souvislosti děkuji všem zúčastněným. Za naše Centrum pak zejména energetikovi Josefu Markovi, jakož i interní auditorce pro energetický management a vedoucí oddělení projektového řízení Lence Bacovské, za jejich mimořádné nasazení v rámci procesu získání certifikátu.“ 

Velkou zásluhu na ocenění pak mají rovněž energetičtí manažeři jednotlivých organizací, kteří navrhovali opatření ke snížení spotřeby energií a kontrolovali hospodárnost provozu. 

Získáním certifikátu pro nás vše začíná, protože musíme tento systém udržovat provozuschopný a snažit se ho neustále zlepšovat“, uvedl radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř. Vedoucí oddělení projektového řízení a interní auditorka pro energetický management Lenka Bacovská doplňuje: „Certifikace je velmi podstatná, avšak nejdůležitější bude i nadále práce energetických manažerů jednotlivých organizací, aby se dařilo dosahovat dalších dílčích úspěchů v oblasti energetického managmentu, které by mohly přinést zvýšené investování v této oblasti“.

Certifikát ISO 50001

Certifikát ISO 50001
Radní Václav Řehoř, hejtman Jiří Štěpán s certifikátem ISO 50001
Radní Václav Řehoř, hejtman Jiří Štěpán a Jan Svobodník ze společnosti Qualiform, a. s.
Zástupci Krajského úřadu a CIRI
Václav Nýč vedoucí odboru investic, Lukáš Korych ředitel CIRI, Lenka Bacovská interní auditorka EnM, Josef Marek krajský energetik
Aktuálně
Archiv aktualit