Královéhradecký kraj získal cenu ministerstva vnitra za inovativní systém dálkových odečtů energií

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji zlepšuje management hospodaření a zvyšuje energetickou hospodárnost. Pilířem projektu je zavedení systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií jako jsou elektřina, plyn, voda a teplo. Celkem se jedná o 1 071 odběrných míst sledovaných dálkově ve 100 organizacích na 275 adresách.

Dalšími aktivitami realizovanými v rámci projektu jsou vytvoření elektronického modulu kalendáře revizí a e-learningového vzdělávání pro energetické managery.

Celkové náklady projektu jsou zhruba 14 mil. Kč, CIRI získalo na jeho realizaci dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 10 mil. Kč.

„Systém shromažďuje jednotná a porovnatelná data o spotřebách jednotlivých druhů energií a médií v jednotlivých organizacích kraje v podstatě on-line. Začínají nám vznikat historická data, na základě kterých, budeme moci predikovat vývoj a samozřejmě máme nástroj pro efektivnější plánování investic v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů,“ uvedla Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI.

Systém umožňuje nastavit standardní výši spotřeb a v případě jejího překročení ihned zasílá upozornění do příslušné organizace, která může bezprostředně reagovat na neobvyklý odběr energie nebo média, který je ve většině případů způsoben nějakou havárií. Systém by měl díky této funkci přispět k minimalizaci škod.

 

2-1.jpg  1-1.jpg

Aktuálně
Archiv aktualit