Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací aktualizuje Akční plán RIS3 strategie pro roky 2018 - 2019

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací aktualizuje Akční plán RIS3 strategie pro roky 2018-2019. V termínu 10. 1. – 15. 2. 2019 proběhne sběr projektových záměrů naplňujících cíle této strategie. Krajská RIS3 strategie je zaměřená na zvýšení inovační výkonnosti firem, excelentní veřejný výzkum pro aplikace a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace.  

Pokud máte sídlo nebo pobočku v Královéhradeckém kraji, připojte se k aktualizaci a zašlete nám Vaše výzkumné a inovační projektové záměry. Základní informace o plánovaných projektech (projektových záměrech) vyplňte do připravené projektové fiše, která je k dispozici ke stažení pod tímto článkem. Vyplněné projektové fiše zašlete nejpozději do 15. 2. 2019 na emailovou adresu psubrt@kr-kralovehradecky.cz.  

Projekty, které se stanou součástí Akčního plánu ke Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje 2018 - 2019, budou mít prokázaný soulad se Strategií inteligentní specializace Královéhradeckého kraje. 

op-vvv

Aktuálně
Archiv aktualit