Královéhradecký kraj připraví sanaci tří svahů nad silnicemi

Rada Královéhradeckého kraje pověřila Centrum investic, rozvoje a inovací přípravou a podáním žádostí o podporu do aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektů, které budou předloženy je provést stabilizaci a sanaci tří svahů nad silnicemi druhé třídy ve Svobodě nad Úpou a Herlíkovicích a dále nad silnicí třetí třídy v Čermné.“, doplňuje ředitel CIRI Lukáš Korych.

Zástupci kraje situaci pečlivě monitorují na všech krajských komunikacích s jasným cílem, předcházet možnému uzavření daných úseků, kdyby se svah nad nimi stal nestabilním. Jen tak je možné zamezit nutnosti hledat rychle nějaká náhradní řešení v podobě objízdných tras.

Ve stávající výzvě Ministerstva životního prostředí ČR je alokováno 100 milionů korun. Státní podpora může činit až 85 % ze způsobilých nákladů projektu.

V Čermné plánuje Královéhradecký kraj zajištění skalního svahu podél komunikace III/32549, a to pomocí zárubní zdi z kamene vysoké 1,75 až 6 metrů. Podle projektové dokumentace bude projekt stát téměř pět milionů korun.

Skalní svah nad silnicí II/295 v Herlíkovicích plánuje kraj zpevnit pomocí gabionu a zajištění svahu ocelovou sítí. V této chvíli se dokončuje projekt a koncem příštího týdne bude podaná žádost o stavební povolení. Předpokládané náklady jsou zatím ve výši 20–25 milionů korun, ale tuto částku upřesní dokončovaná projektové dokumentace.

Královéhradecký kraj plánuje také sanovat skalní svah naproti hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou a zpevnit jej opěrnou zídkou. Mezi uvažovanými variantami je gabionová zeď, očištění svahu, odstranění náletů a zajištění ocelovou sítí. Celkové náklady podle projektové dokumentace jsou 5,1 milionu korun.

Aktuálně
Archiv aktualit