Královéhradecký kraj potvrdil, že dobře hospodaří s energiemi

V roce 2018 získal Královéhradecký kraj certifikát ISO 50001 na systém energetického managementu, který je platný na tři roky, ale každý rok jej musí potvrdit dozorový audit. Auditoři na konci roku 2019 znovu hodnotili nastavený systém a jeho efektivitu v rámci provozu v 25 krajských zařízeních, včetně samotného krajského úřadu. Výsledky byly velmi pozitivní.

Vedení Královéhradeckého kraje se pro systematické hospodaření s energiemi rozhodlo již v roce 2016 a do procesu bylo zapojeno 99 organizací napříč odvětvími, jako školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a správy majetku. Managementu hospodaření s energiemi se věnoval tým pracovníků krajského úřadu a Centra investic, rozvoje a inovací.

Zásluhu na ocenění pak mají především energetičtí manažeři jednotlivých organizací, kteří navrhovali opatření ke snížení spotřeby energií a kontrolovali hospodárnost provozu.

Aktuálně
Archiv aktualit