Královéhradecký kraj plánuje do roku 2022 investovat téměř 10 mld. Kč

Královéhradecký kraj hodlá v následujících čtyřech letech investovat či zahájit investice zhruba za 9,6 miliardy korun. Hlavními investicemi budou výstavba a rekonstrukce nemocnic, rekonstrukce a opravy silnic a výstavba v průmyslové zóny Kvasiny - Solnice na Rychnovsku. Zdrojem financování budou vlastní peníze kraje a dotace od státu a z evropských fondů.

„V takzvaném investičním zásobníku kraje pro zdravotnictví, školství, kultury a sociální věci máme 327 projektů v hodnotě asi 3,8 miliardy korun. Další přibližně tři miliardy korun chceme investovat do rekonstrukcí silnic a zhruba 2,8 miliardy korun půjde do infrastruktury a staveb v rámci státní podpory zóny Kvasiny-Solnice.“ řekl Václav Řehoř radní Královéhradeckého kraje, odpovědný za oblast investic a majetku.

Největší jednotlivou investicí kraje je v současné době přestavba Oblastní nemocnice Náchod za 1,3 miliardy korun, zahájená letos v dubnu. Stavba dvou nových nemocničních objektů by měla být hotová zhruba v polovině roku 2020. Vedle toho chce kraj dát dalších 140 milionů korun do rekonstrukcí a výstavby jiných částí náchodské nemocnice. Například se počítá s adaptací takzvaného horního areálu nemocnice, s výstavbou urgentního a centrálního příjmu či nového parkoviště.

V nemocnici Jičín kraj na léta 2019 až 2021 plánuje výstavbu klinických laboratoří a onkologie, vrátnice a lékárny za 530 milionů korun. V nemocnici v Trutnově kraj chystá stavbu laboratoří a transfúzního oddělení za 165 milionů korun. V rychnovské nemocnici kraj kromě jiného plánuje výstavbu urgentního příjmu a rekonstrukce pavilonu dětského oddělení, porodnice a gynekologie za více než 350 milionů korun.

V sociální oblasti má být největším projektem modernizace a rozšíření domova pro seniory v Hradci Králové přibližně za půl miliardy korun. Stavba je v plánu na léta 2020 až 2022. Na poli kultury je největším chystaným projektem rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové pro potřeby Muzea východních Čech v souhrnu za více než 510 milionů korun.

V zóně Solnice - Kvasiny, kde působí rostoucí závod automobilky Škoda Auto, by investice do samotné průmyslové zóny pro nové továrny měla dosáhnout asi 700 milionů korun. Dalších asi 110 milionů korun by mělo v blízkosti zóny jít do stavby obchvatu Domašína a 330 milionů korun do silničního propojení zóny Solnice - Kvasiny se zónou Lipovka.

Nejen tyto informace zazněly na workshopu, který Královéhradecký kraj uspořádal společně s Centrem investic, rozvoje a inovací ve čtvrtek 13. 9. 2018.

„Na realizaci podstatné části výše zmíněných investic se bude podílet také Centrum investic, rozvoje a inovací, které je významným partnerem Královéhradeckého kraje na poli realizace investičních projektů, zejména v návaznosti na dotační zdroje. Tým našich zaměstnanců je zárukou profesionálního přístupu k administraci projektů a souvisejících výběrových řízení, nutných k realizaci plánovaných investičních akcí.“ Dodal k realizaci zmíněných investic ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych.

Zásobník investičních akcí

Radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř
Posluchači se seznamují s plány Královéhradeckého kraje
Aktuálně
Archiv aktualit