Královéhradecké PlusInovace v časopise IP&TT

V letošním třetím čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií se dozvíte, co se událo na poli inovací v Královéhradeckém kraji.
 
Časopis vydává Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se svými členy a partnery a je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.
 
časopis ip&tt
Aktuálně
Archiv aktualit