Krajské organizace ušetří na energiích přes 14 mil. Kč ročně

Královéhradecký kraj 14.6.2017 nakoupil na Českomoravské komoditní burze v Kladně energie pro sebe a své organizace. Mezi organizacemi a společnostmi zahrnutými do centrálního nákupu jsou školy a školská zařízení, domovy důchodců a ústavy sociální péče, zdravotnická a kulturní zařízení. Celkový nákup byl na období let 2018-2019 v objemu elektrické energie 67 374 MWh a plynu 141 132 MWh.
 
Dodávka elektrické energie v hladině nízkého napětí je pro 118 organizací zřizovaných nebo založených Královéhradeckým krajem s 438 odběrnými místy s celkovou roční spotřebou 16 268 MWh. Elektrickou energii v hladině vysokého napětí využívá 24 organizací s 32 odběrnými místy s celkovou roční spotřebou 17 419 MWh.
 
Celková cena za dodávku elektiiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladindě nízkého napětí činí 26 972 344 Kč bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 829 Kč/MWh) a celková cena za dodávku elektřiny v rámci sdruženýchých služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí činí 29 089 730 Kč bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 835 Kč/MWh). Celková cena zakázky je 56 062 074 Kč bez DPH.
 
Zemní plyn v režimu maloodběr je dodáván do 90 organizací kraje, konkrétně do 229 odběrných míst s celkovou roční spotřebou 32 787 MWh a v režimu velkoodběr do 25 organizací s 30 odběrnými místy a celkovou roční spotřebou 37 779 MWh.
 
Celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 29 442 726 Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 449 Kč/MWh) a celková cena za dodávku zemnlho plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí 33 169 962 Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 439 Kč/MWh). Celková cena zakázky je 62 612 688 Kč bez DPH.
Aktuálně
Archiv aktualit