Kraj snížil energetickou náročnost budovy královédvorské střední školy

Díky zateplení bude provoz budovy podstatně úspornější. Stavební práce začaly koncem roku 2018 a skončily na jaře 2020. Financování projektu pokryla dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 20,5 milionu korun, zbytek uhradil Královéhradecký kraj. Projekt administruje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Budovy středních škol jsou průběžně obnovovány. Kraj se snaží využívat možností dotačních programů, o kterých má dobrý přehled právě díky spolupráci s naším Centrem investic, rozvoje a inovací, které monitoruje všechny dotační příležitosti, což umožňuje realizovat větší množství projektů.“, vysvětluje ředitel CIRI Lukáš Korych.

Budova školy je neoklasicistní stavba z dvacátých let 20. století a patří mezi nedílnou součást prvorepublikové architektury ve Dvoře Králové. Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie se týkaly především hlavní budovy a budov laboratoří. Díky historii budovy nebyla realizace vůbec jednoduchá, protože se jedná o památkově chráněnou budovu a zateplení kraj musel provázat s realizací úpravy části vnitřních prostor pro nové muzeum textilního tisku.

Zatepleny byly pouze obvodové stěny nezdobných fasád a budova laboratoří. Dále došlo k zateplení půdy, střechy a částečně i podlah. Byla vyměněna okna a nainstalovány tři rekuperační jednotky na půdě hlavní budovy. V rámci realizace došlo i k rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů v laboratořích.

Zateplení SŠIS

Slavnostní předání
Nová fasáda školy
Ředitel CIRI Lukáš Korych, náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a radní KHK Václav Řehoř
Exponát v muzeu textilního tisku
Aktuálně
Archiv aktualit