Kraj hledá zhotovitele pro rekonstrukci Gayerových kasáren

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci, modernizaci a přístavbu Gayerových kasáren. Předpokládaná cena projektu, který administruje Centrum investic, rozvoje a inovací, je více jak 269 milionů korun včetně DPH. Začít stavět by se mohlo už příští rok. 

„Máme už pravomocné stavební povolení. O dotaci požádáme prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaná cena projektu je více jak 269 milionů korun včetně DPH. Poskytnutou dotaci na způsobilé výdaje předpokládáme ve výši 90% a zbytek uhradíme z vlastních krajských zdrojů. Stavební práce by pak mohly začít příští rok,“ řekl radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.

Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury nastínila, co je obsahem projektu: „V Gayerových kasárnách vznikne moderní depozitář pro sbírky Muzea východních Čech, který bude částečně přístupný veřejnosti. Projekt počítá i se specifickými požadavky památkářů v souvislosti s archeologickými nálezy. Součástí projektu by měla být například i bezbariérová přístavba, badatelna a zpřístupnění archeologického nálezu pevnostního valu.“

Kvůli plánované rekonstrukci momentálně probíhá stěhování kasáren, které začalo již na konci července a potrvá do dubna roku 2019. Stěhují se nejen muzejní sbírky, ale také přibližně 40 z 62 zaměstnanců. "Nejnáročnější z celé akce bude stěhování skoro 2,5 milionu sbírkových předmětů, které musejí pracovníci muzea opatrně přemístit do provizorních depozitářů napříč celou republikou," uvedl ředitel muzea Petr Grulich a dodal „Sbírkové předměty budou umístěny především v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Všestarech a ve Stěžerách. Celková cena za stěhování se vyšplhala ke 14 milionům korun."

Gayerovy kasárna vlastní Královéhradecký kraj, který svěřil objekt do správy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Aktuálně
Archiv aktualit