Kraj dokončuje výběr dodavatelů nemocničního informačního systému

Poslední fáze výběru dodavatelů jednotného informačního sytému je téměř u konce. Radní Královéhradeckého kraje schválili výběr dodavatele 575 kusů počítačů, kterým je společnost AUTOCONT a. s.. Královéhradecký kraj za tuto dodávku zaplatí 10,4 milionu korun s DPH, přičemž 90 % této částky bude uhrazeno z dotace ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Kraj tak zaplatí zhruba milion korun.

Na vznik samotného nemocničního informačního systému, a to včetně softwaru, serverů i počítačů pro koncové uživatele, hodlá kraj vynaložit celkem přibližně 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu“, doplňuje Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací, které řídí administraci celého projektu.

Královéhradecký kraj již v minulosti úspěšně vybral pro jednotný nemocniční informační systém dodavatele serverů a datových úložišť. Je to rovněž společnost AUTOCONT a. s., která kraji za 57 milionů korun bez DPH dodá hardware a následně zajistí i jeho servis. Software a jeho pětiletou servisní podporu bude kraji poskytovat společnost ICZ a.s. za 31,3 milionu korun.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod. Nově vybrané počítače budou sloužit personálu v nemocnicích, jejichž prostřednictvím budou do nemocničního informačního systému vstupovat a vkládat data.

Aktuálně
Archiv aktualit