Kraj chce efektivněji hospodařit s energiemi

Inovace chce kraj provést s téměř desetimilionovou dotací z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady jsou vyčísleny na 23 milionů korun.

O poskytnutí dotace rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR před několika dny. Projekt s názvem „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji“ bude krajský tým energetického managementu realizovat v průběhu dvou let od letošního dubna.

„Stávající systém evidence spotřeb je zastaralý, uživatelsky nepřívětivý a nabízí minimum funkcí. Bez zavedení dálkových odečtů nejsme schopni včas reagovat na neobvyklé navýšení spotřeby, které může signalizovat havarijní stavy v našich objektech. Pořízení nového informačního systému a instalace moderních měřičů spotřeby elektřiny, vody a tepla všechny tyto nedostatky odstraní,“ upozorňuje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Projekt chce zlepšit také provádění povinných revizí a školení odpovědných pracovníků jednotlivých organizací. „Jde nám o to, abychom činnosti v rámci evidence a vyhodnocení spotřeb energií co nejvíce automatizovali. Aby se lidé v organizacích kraje, kteří zajišťují provoz jednotlivých budov mohli věnovat zejména řešení jednotlivých investic či nastavení organizačních opatření, které vedou ke konkrétním úsporám. V rámci certifikovaného systému energetického managementu dle ISO50001 se jedná o sto organizací zhruba s tisícem budov,“ říká Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací, která v nastaveném systému energetického managementu působí na pozici interního auditora.

Královéhradecký kraj je od roku 2018 držitelem certifikátu dle normy ISO 50001. Tato norma stanovuje pravidla pro energetický management neboli pro nastavení provozu budov tak, aby spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody, samozřejmě při respektování účelu jejich využití, byla co nejnižší. Odlišné nároky má provoz školy nebo třeba provoz nemocnice.

Administraci projektu „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji zajišťuje“ Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Aktuálně
Archiv aktualit