Konference Texwaste a podpis memoranda o spolupráci

Bezmála 100 posluchačů navštívilo 17. května druhý ročník konference Texwaste, zaměřené na udržitelný a cirkulární textilní a oděvní průmysl v ČR.

Stejně jako předchozí rok proběhla konference v Hradci Králové na Krajském úřadě v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konferenci pod záštitou prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bulíčka organizujeme společně s Českou technologickou platformou pro textil, Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu a klastrem technické textilie Clutex .

Během konference zazněly přenášky na téma sběr textilu a jeho další možné zpracování, dostupné technologie, certifikace a zkušenosti ze zahraničí. Za Centrum investic, rozvoje a inovací (dále CIRI) jsme představili dotační nástroj „S4 voucher - Udržitelná textilní výroba“ pro malé a střední podniky.

O tom, že to s podporou textilního průmyslu myslíme vážně, svědčí i podepsání memoranda o spolupráci a rozvoji regionální inovační platformy REGIOTEX. Společně s pěti dalšími signatáři (ARRClutexČTPTInotex spol. a RRA PK)  jsme se zavázali k vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a inovací v oboru pokročilých materiálů na bázi textilií a technologií pro multidisciplinární technologie.

Za CIRI podepsala memorandum ředitelka Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA. „Chceme navázat na naši dlouholetou spolupráci na poli rozvoje inovací a podnikání. Budeme i nadále podporovat technologické inovace, podílet se na realizaci inovačních výzkumů, sdílet si  know-how a iniciovat rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti pokročilých materiálů na bázi textilu,“ uvedla ředitelka CIRI.

 

IMG_0306-2
IMG_0328-2
IMG_0338-2
IMG_0350-2
Aktuálně
Archiv aktualit