Komplexní podpora rodinám sluchově postižených dětí pod jednou střechou

Dne 16. 3. 2022 proběhlo slavnostní přestřižení pásky v prostorách nově postavené přístavby Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením. Nově vybudované patro na stávajícím objektu Mateřské školy Štefánikova umožní poskytnout odborné poradenství a komplexní podporu rodinám sluchově postižených dětí od nejranějšího věku až do dospělosti.

Toto zařízení je unikátní nejen svou koncepcí, metodikou a péčí, kterou poskytuje rodinám a klientům se sluchovým postižením v České republice, ale je jedinečné a vždy o krok na před i na poli mezinárodním.

Na tomto významném projektu pracovalo Oddělení projektového řízení CIRI v čele s vedoucí oddělení Ing. Lenkou Bacovskou. „Slyšící člověk si až tak neuvědomuje, jak významnou roli hraje v prostoru světlo, průsvitné stěny, prostor bez zbytečných rohů, oblé stěny nebo třeba materiál podlahové krytiny. To všechno jsou prvky, které mají na orientaci neslyšícího v prostoru významný vliv. V tomto projektu se podařilo skloubit architektonické řešení s uživatelským pohodlím. Doufám, že nově vytvořené prostory budou dobře sloužit všem rodinám a klientům se sluchovým postižením“, říká vedoucí oddělení Ing. Lenka Bacovská.  

Díky tomuto projektu mohly vzniknout nové odborné pracovny včetně moderního vybavení a vyspělých informačních technologií. Přístavba a nákup vybavení stály téměř 46 milionů korun, přičemž financování ve výši 21,8 milionu korun zajistila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Nové zázemí centra má poskytnout větší kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.

Jsem hrdá, že právě CIRI se mohlo podílet na takto důležitém a potřebném projektu, díky kterému bude rodinám sluchově postižených dětí poskytnuta komplexní podpora a péče na jednom místě a pod jednou střechou“ uvedla ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací, Mgr. et Mgr. Vendula Hájková.

Během oficiálního slavnostního otevření, měli účastníci akce možnost, prohlédnout si nejen nové prostory centra, ale i zúčastnit se výuky dětí se sluchovým postižením nebo si prohlédnout dostupné vyučovací pomůcky a hry pro děti.  Pro účastníky celé akce bylo připravené občerstvení přímo od žáků střední školy, která je součástí celého komplexu škol pro sluchově postižené v Hradci Králové.

Zřizovatelem VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové je Královéhradecký kraj.

CKOP
CKOP
CKOP
CKOP
Aktuálně
Archiv aktualit