Koloristická konference TEXCHEM a setkání Krajské inovační platformy Královéhradeckého kraje Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace

Ve spolupráci se Spolkem textilních chemiků a koloristů Pardubice uspořádalo naše Oddělení inovací 53. celostátní koloristickou konferenci, která se konala 4. a 5. listopadu v Hradci Králové s online přenosem pro hosty. Akce pořádaná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Bc. Pavla Bulíčka se konala v Sále zastupitelstva KHK a mezi vystupujícími nechyběli ani hosté ze zahraničních univerzit, laboratoří a výzkumných institucí zaměřených na vývoj nových produktů, technologií a tvorbu nových řešení včetně využití v oblasti textilu.

IMG_4357IMG_4361

První den konference byl pro naše Oddělení inovací velmi důležitý, neboť kromě prezentací zahraničních a českých hostů z řad podniků, organizací a institucí zabývajících se textilním průmyslem, mohlo prezentovat své strategie, cíle a aktivity připravovaného inovačního centra v Královéhradeckém kraji (KIC). Jana Žaludová důkladně představila plánované aktivity tohoto připravovaného projektu, který bude v budoucnu podporovat vše kolem inovací, vědy a výzkumu v našem kraji.

Právě textil je jednou z oblastí, na kterou se chce inovační centrum, kromě jiných např. biomedicíny, zaměřit. Krajské inovační centrum má zahrnovat koncept služeb podporujících podnikání, inovace, výzkum, vzdělávání a vědu ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, velkými podniky a univerzitami.

Celá konference byla zaměřena na téma textilu, který nás provází celým našim životem, na tvorbu nových řešení, technologií a produktů a jejich multidisciplinární aplikace. „Textilní průmysl je jednou z vlajkových lodí průmyslu v našem Královehradeckém kraji. Je důležitou částí našeho života, ať už se bavíme o záchranných složkách, nemocnicích, textilu pro hasiče…s textilem přicházíme do styku celý den, každý den.“ říká 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček jeden z prvních vystupujících na koloristické konferenci TEXCHEM.

První den události probíhal až do večerních hodin a byl ukončen přátelským posezením organizátorů, zahraničních hostů a dalších vystupujících.

 Text odstavce (10)


Aktuálně
Archiv aktualit