Kolem Opočna po novém obchvatu

Obchvat Opočna odvede v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny tranzitní dopravu z centra města. Díky jeho výstavbě výrazně klesne dopravní zatížení měst a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Obchvat zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel.

Dokončený úsek má délku přes dva kilometry. Jeho součástí jsou vedle železobetonové lávky pro chodce a cyklisty také protihlukové stěny, protihlukový val osázený dřevinami, propustky a opěrná zeď. Před zahájením samotné stavby bylo navíc nutné udělat přeložky inženýrských sítí. Přeložka II/298 bude sloužit nejen pro obsluhu průmyslové zóny na Rychnovsku, ale zejména je také důležitou přístupovou komunikací do Orlických hor.

Další významnou součástí ochvatu je nová okružní křižovatka v Nádražní ulici U Jordánku, která umožňuje bezproblémové napojení vozidel přijíždějících od Hradce Králové i Českého Meziříčí a nijak nenarušuje ráz okolní krajiny.

Investorem stavby, která začala v březnu 2019, je Královéhradecký kraj, administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Na financování stavby, jež je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, se vedle kraje podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Náklady na samotnou stavbu dosáhly výše 136 milionů, celá akce pak vyšla na 147 milionů korun.“, doplňuje Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací.

Obchvat Opočna slavnostní předání

DSC_1076
DSC_1145
DSC_1195
DSC_1175
Aktuálně
Archiv aktualit