Klientům tří sociálních zařízení pomohou do schodů nové pohyblivé plošiny

„Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo novou výzvu dotačního programu s cílem vytvořit kvalitní podmínky pro bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob. Předpokládaná výše dotace je až 75 % uznatelných nákladů. Krajská rada proto schválila podání čtyř žádostí pro tři naše příspěvkové organizace s tím, že celkové náklady odhadujeme na 3,2 miliony korun,“ uvedla náměstkyně pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Vedení Domova na Stříbrném vrchu plánuje instalovat schodišťové plošiny za 700 tisíc korun do dvou svých patrových objektů v Rokytnici v Orlických horách. Aktuální kapacita Horní vily je 8 lůžek a Kalátovy vily 10 lůžek.

Domov sociálních služeb Skřivany připravuje projekt na stavbu schodišťových sedaček ve stávajících třech objektech domova, a to celkem za jeden milion korun. Každý z patrových domků má kapacitu 12 lůžek.

Příspěvková organizace Barevné domky Hajnice chce s krajskou pomocí instalovat schodišťovou plošinu pro Oranžový dům a současně zrekonstruovat hygienické zázemí v domcích s poskytovanou službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Cenu obou projektů odhadl projektant na 1,5 milionu korun.

V případě schválení přípravy a realizace projektů zajistí Královéhradecký kraj jejich předfinancování z vlastních zdrojů. Nákup a montáž plošin by se měla uskutečnit v průběhu příštího roku. Podání žádosti a administraci projektů má na starosti krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

 

Zdroj: Tisková zpráva KÚ Královéhradeckého kraje

Aktuálně
Archiv aktualit