Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali v Karlových Varech

Ve dnech 11. a 12. října se v Karlových Varech v prostorách hotelu Thermal konalo 11. zasedání Národní stálé konference. Toto setkání je vzhledem k jedinečnému propojení rozličných aktérů regionálního rozvoje výjimečné v národním i evropském srovnání. Více než sto zástupců regionů, měst, obcí a rezortů se soustředilo na velmi aktuální témata pro ČR, mezi něž patří budoucí podoba evropských fondů a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Za přítomnosti významných hostů hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického zastupujícího Asociaci krajů ČR a primátora města Karlovy Vary zastupujícího Svaz měst a obcí ČR byly intenzivně diskutovány priority a potřeby českého venkova, regionů i měst.

V rámci plenárního zasedání byla Svazem měst a obcí ČR představena pozice statutárních měst k budoucí politice soudržnosti, která je nejdůležitější politikou Evropské unie zaměřenou na rozvoj regionů. Představena byla také připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která pomůže zacílit finanční prostředky na regionální rozvoj do míst, kde jsou nejvíce potřeba a přinesou největší efekt. Ministerstvo pro místní rozvoj se zaměřilo také na připravovanou budoucí podobu evropských fondů po roce 2020, jejichž správné nastavení je pro Česko nesmírně důležité. V neposlední řadě byly v zajímavé a pro účastníky přínosné diskuzi probírány aktuální informace k jednotlivým operačním programů. Na pracovních komorách Národní stálé konference proběhlo jednání územních partnerů a jednotlivých rezortů k otevřeným otázkám regionálního rozvoje. Na Komoře regionální probíhala diskuze k zavedení vysokorychlostního internetu v ČR, což představuje velmi aktuální téma spojené s čerpáním evropských fondů. V rámci jednání Komory CLLD byly diskutovány problémy a potřeby českého venkova a vhodné nástroje k jejich řešení. Na Komoře urbánní byl prezentován pokrok jednotlivých metropolitních oblastí a aglomerací v realizaci jejich integrovaných strategií. Jednotlivé komory mají roli pracovních platforem určených ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských nebo národních zdrojů do prioritních oblastí pro české regiony, města i venkov.

 

Prezentace ze zasedání:

Plenární zasedání

Komora regionální

Komora ITI a IPRÚ

Komora CLLD

 

Zdroj

Aktuálně
Archiv aktualit