Klastry

Klastr Omnipack sdružuje přes 52 členů z oblasti vývoje, výroby a testování jak typizovaných průmyslových obalů a fixačních prvků (palety, přepravky, boxy, krabice a další), tak obalů, které jsou vyvíjeny přímo dle požadavků zákazníků. Členy jsou jak firmy, tak i výzkumné organizace. Klastr má vlastní sdílené vývojové a zkušební centrum a školicí středisko. Důraz je kladen na ekonomický růst členů klastru, transfer VaV poznatků do prostředí členů klastru a systematické vzdělávání členů. Geograficky zasahuje do několika krajů ČR.

CZECH STONE CLUSTER, družstvo je regionální odvětvové seskupení podniků, vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí, které bylo založeno v roce 2006. Činnost klastru je zaměřena na podporu a rozvoj školství a průmyslu ve zpracování kamene posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. CZECH STONE CLUSTER realizuje od svého počátku projekty s vysokou přidanou hodnotou, zaměřuje se na podporu ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví kamenického průmyslu, zejména v regionu východních Čech, i když se podílí i na mezinárodních evropských projektech. Prostřednictvím silného společenství spolupracujících i vzájemně si konkurujících firem z oblasti zpracování kamene, organizací zajišťujících podpůrnou infrastrukturu a výzkumných a vzdělávacích institucí, podporuje a koordinuje CZECH STONE CLUSTER vzájemnou spolupráci výrobců přírodního kamene z České republiky a zároveň do všech aktivit zapojuje firmy z různých oborů výroby, dodavatelů, projekčních, inženýrských, výrobních a montážních firem. CZECH STONE CLUSTER v posledních letech aktivně posiluje svou činnost do oblasti nových technologií a zpracování odpadních materiálů, které bezprostředně souvisí s těžbou a zpracováním přírodního kamene.

 

Aktuálně
Archiv aktualit