Jednotný ekonomický informační systém přispěje k efektivnějšímu řízení a kontrole organizací Královéhradeckého kraje

S koncem měsíce listopadu byl dokončen projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/19.09275. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Integrovaného operačního programu, v rámci kterého žádal na podzim roku 2013 o dotaci ve specifickém cíli 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

V rámci projektu byl pořízen jednotný ekonomický informační systém pro Krajský úřad a příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, a to s cílem zefektivnit procesy a poskytování služeb veřejné správy realizované na všech úrovních Královéhradeckého kraje, a zejména pak zefektivnit ekonomické činnosti organizací Královéhradeckého kraje.  Projekt pomáhá naplňovat jednu z dlouhodobých priorit Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kterou je získávání aktuálních a detailních ekonomických informací o svých příspěvkových organizacích a jejich další využívání zejména v oblasti strategického finančního plánování, rozpočtování a ekonomického řízení příspěvkových organizací.
Nově pořízený systém zajišťuje provádění jednotných ekonomických procesů ve značně rozdílných příspěvkových organizacích Královéhradeckého kraje a na Krajském úřadě. Rovněž umožňuje nastavit funkční proces kontrol a hlášení, který bude schopen agregovat ekonomická data jednotně strukturovaná za všechny příspěvkové organizace zřízené KHK. Tato data budou dále operativně využívána ke zvýšení efektivity řízení organizací kraje. Projekt přímo navazuje na stávající eGovernment strategie Královéhradeckého kraje, výstup projektu byl nainstalován v Technologickém centru Královéhradeckého kraje. 
JEKIS
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Loga IOP
Aktuálně
Archiv aktualit