3. dubna 2017 se sešli zástupci ORP a MAS v KHK

Společné jednání pracovních skupin Obce a Města + Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 3. dubna 2017 od 13:00 v Hradci Králové. Jednání navazovalo na setkání Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
  • Výstupy tematických pracovních skupin
  • Absorpční kapacita regionu, bílá místa
  • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro obce
  • Monitoring čerpání dotací, bariéry
  • Podněty na poskytovatele dotací
  • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
  • Akční plány vzdělávání - KAP a MAP
  • A další
 
Informace a podklady z jednání jsou dostupné v sekci Pracovní skupiny RSK.
 
Aktuálně
Archiv aktualit