Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017

Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Hlavní témata zasedání a dokumenty z jednání naleznete zde.