Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 24. ledna 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 24. ledna 2017 od na krajském úřadě v Hradci Králové. Hlavním bodem jednání bylo projednání aktualizovaného Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP).
 
Bližší informace a dokumenty ke stažení v sekci PS Vzdělávání.