Cestovní ruch jako další důležité téma v rámci RSK

Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v Hradci Králové.
 
Hlavními tématy byly:
 
  • Aktuální informace RSK KHK
  • Hodnocení projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v KHK – soulad s regionálními strategiemi
  • Venkovská turistika a agroturistika
  • Představení MICE (meetings, incentives, konference, events)
  • Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce
  • Informace z MMR
  • Dotační tituly KHK
  • Marketingové aktivity úseku Cestovní ruch v 1. pol. 2017
  • Různé a závěry
 
Informace a podklady z jednání jsou dostupné v sekci Pracovní skupiny RSK.
 
Aktuálně
Archiv aktualit