Jarní školení E-ZAK

Centrum investic, rozvoje a inovací pořádá pro všechny zájemce z organizací zřizovaných nebo založených Královéhradeckým krajem sérii školení na zvládnutí základů i pokročilejších úkonů v elektronickém nástroji E-ZAK. Zájemci se mohou hlásit u p. Bureše.(bures@cirihk.cz).

Termíny a náplň jednotlivých kurzů:

Kurz č. 1

Název kurzu: E-ZAK pro začátečníky

Obsah kurzu: Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Rozsah a náplň:

 • Základní pojmy: Druhy veřejných zakázek, číselníky, profil zadavatele, věstník VZ, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu, metodiky,
 • Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek,
 • Elektronický nástroj EZAK: Popis prostředí, registrace, přihlášení, přístupy do systému, oprávnění, zapomenuté heslo, předregistrace dodavatele,
 • Praktický příklad evidence veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR):
 1. 1.      VZMR II. bez uveřejnění (do 500.000 Kč bez DPH)
 2. 2.      VZMR II. s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy (500-800 tis. Kč bez DPH)
 • Dotazy, diskuze

 

Termíny: 11. 3. 2020 a 24. 3. 2020

Čas: 9:00 - 15:00 (přestávka na oběd)

 

Kurz č. 2

Název kurzu: E-ZAK – pokročilý uživatel

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu

Kurz předpokládá minimálně základní znalosti ovládání E-ZAK.

Rozsah a náplň:

 • Praktický příklad VZMR III. s uveřejněním výzvy (nad 800 tis. Kč bez DPH) a elektronickým příjmem nabídek,
 • Elektronická komunikace s dodavatelem (odeslání výzvy, žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, elektronický příjem nabídek, oznámení výsledku),
 • Hodnocení nabídek pomocí E-ZAK,
 • Veřejná zakázka dělená na části:

 

 • veřejná zakázka dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení,
 • veřejná zakázka dělená na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních, rozdíly mezi oběma postupy,
 • Dotazy, diskuze

 

Termíny: 12. 3. 2020; 19. 3. 2020 a 25. 3. 2020

Čas: 9:00 - 15:00 (přestávka na oběd)

 

Kurz č. 3

Název kurzu: E-ZAK – odborník

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu

Kurz předpokládá minimálně základní znalosti ovládání E-ZAK.

Rozsah a náplň:

Rámcové dohody (RD) – vysvětlení systému fungování, vhodné komodity, příklady užití, porovnání s DNS,

Dynamický nákupní systém (DNS) – definice, pro koho je systém vhodný, jeho zavedení, pravidla pro procesování dílčích zakázek, kvalifikace dodavatelů, vzory dokumentů atd.,

Dotazy, diskuze.

 

Termíny: 26. 3. 2020 a 30. 3. 2020

Čas: 9:00 - 15:00 (přestávka na oběd)

 

Místo konání všech seminářů: Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Počítačová učebna N1.22 (F.L. Heka)

 

Pro individuální přístup je kapacita každého kurzu omezena max. na 12 osob.

Aktuálně
Archiv aktualit