Přijďte na Investment Academy

Ve dnech 21. a 22. listopadu se uskuteční seminář Investment Academy, jehož cílem je seznámení s problematikou investičního procesu a podnikatelských nemovitostí.

Vzdělávací kurz je určený především starostům a úředníkům obecních, městských a regionálních samospráv. Účastníkům pomůže s přípravou podnikatelského a investičního prostředí tak, aby jejich nabídka byla kompatibilní s aktuálními potřebami investorů. Školit budou externí experti na danou problematiku a projektoví manažeři z agentury CzechInvest, Univerzity Pardubice a zástupci měst Pardubického a Královéhradeckého kraje. Seminář je organizován pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

Seminář proběhne v pondělí, úterý 21. – 22. listopadu 2016 od 9h do 15h na Univerzitě Pardubice, Budova CB, nám. Čs. Legií 565.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je účast pouze pro registrované. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo zrušení tohoto semináře.

Registraci je možné učinit na e-mailovou adresu hradeckralove@czechinvest.org, pardubice@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název města/obce, kterou zastupuje a kontaktní údaje.

Program