Inspirativní Královéhradecký kraj: vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací

Dnes odpoledne v EA Congress Hotelu Aldis v Hradci Králové proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže "Buďte inspirací". Tuto prestižní událost uspořádala Regionální stálá konference s cílem ocenit a zviditelnit úspěšné projekty, organizace a firmy v regionu, které přinášejí inovace a inspiraci ostatním.

Cílem soutěže "Buďte inspirací" je podpořit rozvoj obcí a regionů, sociálního podnikání a spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a firmami v Královéhradeckém kraji. V letošním ročníku soutěže byla udělena celkem čtyři ocenění, přičemž tři z nich byla vyhlášena dnes:

  • Inovativní projekt v Chytrém regionu
  • Inspirativní sociální podnik
  • Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem

Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

Do ocenění Inovativní projekt přihlásili soutěžící celkem 10 projektů. Byly vybrány vítězné projekty ve 2 kategoriích: cena odborné poroty, kterou tvořili členové Regionální stálé konference a cena veřejnosti. Regionální stálá konference hodnotila inovativnost řešení projektu, jeho prospěšnost, zapojení veřejnosti a spolupráci dalších subjektů. Vítězem se stala obec Záměl s projektem Komunitního centra Dobromysl. Obec získala jeden z místních statků, postupně jej opravuje a provozuje zde komunitní centrum. Zřídilo zde i certifikovanou přírodní zahradu. Objekt nyní slouží místním i přespolním, spolkům, dětem ve školách i školkách Charitě Rychnov nad Kněžnou nebo Pobytovému středisku pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí.

V online hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko. Technologický klub je určený dětem a mládeži, a také všem, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde o klasický kroužek, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu – praktickou dílnu, kde děti zkouší, bádají, objevují, kde se nebojí něco rozmontovat, chybovat a z chyb se poučit.

Ocenění Inspirativní sociální podnik

Toto ocenění bylo vyhlášeno letos poprvé a sestává se ze dvou kategorií, v jedné vybírala inspirativní sociální podnik odborná komise, v druhé pak veřejnost. Přihlásilo se celkem 13 projektů, z nichž porotu nejvíce zaujal Propagační podnik HK s.r.o.

Tato rodinná firma je od základů zaměřená na zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností a zaměstnává 30 lidí (95 % zaměstnanců) s OZP. Sociální zacílení plní společnosti v rámci takzvané „chráněné dílny“, která vznikla již v roce 2002.

V hlasování veřejnosti nejvíce uspěl Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA. Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdravotně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta.

Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji

„V Královéhradeckém kraji není příliš rozšířené povědomí o spolupráci mezi firemním sektorem a výzkumnými organizacemi. Pokud k ní dochází, tak o ní odborná ani široká veřejnost velmi často neví. Cílem soutěže je tedy zpopularizovat takovou spolupráci a inspirovat více firem v regionu, aby využívaly široké nabídky služeb a potenciálu, který výzkumné organizace působící v Královéhradeckém kraji skýtají,“ upozornil radní Valenta.

Tato soutěž je určena pro výzkumníky, výzkumné týmy a výzkumné organizace z regionu. Přihlásit se mohl tým studentů, výzkumníků nebo odborných pracovníků, kteří působí ve výzkumné organizaci na území Královéhradeckého kraje, vedené v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem se přihlásilo osm projektů z pěti výzkumných organizací a porota vybrala tři.

První místo získala Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové s projektem Braident

Nový zdravotnický přípravek, který po ošetření vyplní parodontální chobot a zamezí vniknutí mikroorganismů z dutiny ústní. Zároveň se v čase vstřebá a nebrání regeneraci a novotvorbě kosti. Splétaná nit, kdy jednotlivá vlákna mají rozdílné vlastnosti kdy díky apsorbci vody zvětší objem a zgelovatí. Zároveň jednotlivá vlákna mají rozdílnou dobu degradace (od 7 do 28 dnů).

Druhé místo získala Univerzita Hradec Králové s projektem Smart Parking and Charging

Cílem projektu je vytvořit pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci integrované řešení, které běžnému občanovi umožní prostřednictvím snadno použitelné mobilní aplikace vybrat volné parkovací místo v dané lokalitě, odnavigovat k vybranému místu a zaplatit. To, čím se projekt odlišuje od podobných smart-parking řešení je mimo jiné integrovaná podpora vozů s elektrickým pohonem

Třetí místo získala Univerzita Hradec Králové s projektem SmartVet

Cílem je vyvinout a aplikovat komplexní monitorovací systém pro zvířata založený na neobtěžujících metodách, které umožní dlouhodobé monitorování zvířat po operaci či z jiného důvodu ponechaných v ambulanci veterinární stanice. Díky práci výzkumníků vznikla podložka vybavená senzory, která se umístí do kotce, pod klec či pelíšek zvířete, která kontinuálně odesílá na server údaje o srdečních i dechových ozvách a o fyzické aktivitě hospitalizovaného pacienta.

Královéhradecký kraj je centrem inspirace, inovací a spolupráce. Výjimeční jednotlivci, organizace a firmy posouvají region směrem k lepší budoucnosti. Děkujeme všem, kteří dělají Královéhradecký kraj lepším místem.

IMG_3955
IMG_4000
IMG_4026
IMG_4136
IMG_4194
IMG_4255
IMG_4146
IMG_4158
Aktuálně
Archiv aktualit