Inovační vouchery - seminář

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá dne 15.6.2016 v rámci Týdne investic ve spolupráci s CIRI a Platformou investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje seminář

INOVAČNÍ VOUCHERY

Z EU fondů bude v nejbližších měsících vyhlášena národní výzva, kde si malé a střední firmy mohou požádat o dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí  a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Služby je možno nakupovat od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben z celé ČR.

TÉMATA A CÍL AKCE:

  • představení programu a výzvy Inovační vouchery
  • prezentace typových služeb výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben z Královéhradeckého kraje
  • diskuse a navazování kontaktů mezi akademickou a aplikační sférou

PROGRAM AKCE:

09:30 – 10:00  Registrace účastníků semináře
10:00 – 10:30  Představení výzvy Inovační vouchery (Mgr. Marie Štambaská, CzechInvest)
10:30 – 11:30
 Představení služeb výzkumných organizací:
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy
  • Univerzita Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
 11:30 – 12:00  Představení služeb dalších výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben
12:00 – 12:30  Moderovaná diskuze – otázky a odpovědi
12:30 – 13:00  Coffee Break, networking


MÍSTO KONÁNÍ:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (zasedací místnost P1.905)

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailové adrese: martina.ceplova@czechinvest.org nebo na tel. +420 495 817 714.

2016_06_15_Inovační vouchery

RollUp_riskhk
Inovan vouchery_
Inovan vouchery
DSCN0161
Aktuálně
Archiv aktualit