Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací

Dlouho očekávaná výzva Inovační vouchery je již otevřená, a bude až do konce května 2017.
V rámci národní výzvy mohou malé a střední firmy požádat o dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí  a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Služby je možno nakupovat od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben z celé ČR (www.cia.cz).

Agentura CzechInvest  v partnerství s Centrem investic, rozvoje a inovací  a platformou  Královéhradeckého kraje http://www.proinovace.cz uspořádala 15.června 2016 seminář na téma „INOVAČNÍ VOUCHERY“. 

Semináře se zúčastnilo 28 zástupců firem z královéhradeckého kraje. Ti byli seznámeni s parametry výzvy, ale především s potenciálními partnery spolupráce v oblasti inovací, tedy zástupci výzkumných organizací z Královéhradeckého kraje, kteří prezentovali okruhy možné spolupráce s firmami:
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy  (prof. PharmDr. Alexander Hrabálek, CSc.) 
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.) 
  • Univerzita Hradec Králové (doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.) 
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové (Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.)  
  • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy (Ing. Jana Kloutvorová)
  • Firma SWELL – certifikovaná zkušebna  (Jaromír Kejval - vedoucí útvaru zkoušek a simulací)
 Akci uzavírala panelová diskuze a navazování kontaktů mezi akademickou a aplikační sférou.

Ptáte se, jaké jsou způsobilé výdaje ve výzvě Inovační vouchery?

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví.
Více informací o výzvě naleznete na stránkách Agentury CzechInvest.
 
 
Aktuálně
Archiv aktualit