+inovace spouští HelpLinku pro podnikatele

Centrum investic, rozvoje a inovací začalo v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje poskytovat informace o nabídce finančních a nefinančních nástrojů. Ty se denně mění, stejně tak jako podmínky jednotlivých nástrojů. Sledovat tyto změny je v době překonávání mnohých komplikací téměř nadlidský úkol. Proto je zde info linka plusinovace@cirihk.cz, na kterou mohou zástupci firem z Královéhradeckého kraje napsat a jejich problém budou developeři řešit.

„Rozhodl jsem se, že Centrum investic, rozvoje a inovací se rovněž zapojí do pomoci firmám v Královéhradeckém kraji. Ve spolupráci s CzechInvestem, informujeme podnikatele o všech formách pomoci, které jsou jim v současné situaci k dispozici.“, doplňuje ředitel CIRI Lukáš Korych.

Aktuálně
Archiv aktualit