Informační systém spojí krajské nemocnice

Za 36 milionů korun Královéhradecký kraj nakoupí pro své nemocnice jednotný informační systém od společnosti ICZ. Vznikne tak několik centrálních míst, která budou shromažďovat a dále rozesílat informace potřebné pro chod všech krajských nemocnic. Nyní má každá nemocnice svůj vlastní informační systém Tyto systémy už ale nedopovídají současným nárokům a jejich budoucí fungování by stále kraj neadekvátní prostředky.

Kraj vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku nemocničního informačního systému v říjnu 2017. Do soutěže se přihlásilo pět uchazečů. Hodnotící komise doporučila společnost ICZ, kterou v červnu 2018 rada kraje schválila jako vítěze. Na toto rozhodnutí podal další účastník soutěže rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který celou zakázku vrátil zpět do stadia hodnocení nabídek. V lednu 2019 firmy dokončily prezentace svých nabízených řešení. V dubnu rada kraje schválila výsledek veřejné zakázky a vybrala dodavatele – společnost ICZ.

Vedle pořízení nového softwaru kraj nakoupí nové servery a počítače. Na celý projekt hodlá kraj vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci tohoto projektu řídí Centrum investic, rozvoje a inovací.
Aktuálně
Archiv aktualit