Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
Čeština
CIRIContactsCareer
Nová stránka > II/320 Voděrady - Lično
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
CIRI Contacts Career

II/320 Voděrady - Lično

IROP_CZ

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003143

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/320. Úsek začíná v intravilánu obce Voděrady v křižovatce komunikací II/320 a III/3204 a vede jižním směrem z města přes obce Uhřínovice a Lično ke křižovatce komunikací II/320 a III/32011 na Třebešov. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 6,360 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zejména rekonstruovaná komunikace II/320 v délce cca 6,360 km, oprava zárubní zdi ve Voděradech, oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11,857, zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Upcoming events
20. 1. 2022
Detail události
1. 2. 2022
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Presentation for mobile / Classical presentation