Hasiči v Rychnově nad Kněžnou mají nový výcvikový polygon

V Rychnově nad Kněžnou slouží od minulého týdne profesionálním hasičům nový polygon za více než 7 milionů korun. Toto zařízení slouží pro simulaci složitých variant zásahů, hlavně v nebezpečném průmyslovém prostředí s velmi vysokými teplotami a za použití dýchací techniky a ochranných obleků. Zdokonalovat se zde budou nejen profesionální, ale i dobrovolní hasiči.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili rovněž zástupci Centra investic, rozvoje a inovací, které se významně zasloužilo o realizaci tohoto projektu, jenž byl financován v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

Heslo – těžko na cvičišti, lehko na bojišti – se zde projeví maximálně. Situace, které se tady mohou reálně nasimulovat, jsou právě ty, se kterými se naši hasiči potkávají ve velmi kritických momentech,“ řekl hejtman kraje Jiří Štěpán.  Sám se pak přesvědčil o tom, že není vůbec jednoduché v plné polní zvládnout požadované úkoly v polygonu.

Toto výcvikové zařízení je rozděleno do několika částí. V první je tělocvična, ve které si hasiči mohou před vstupem do polygonu spočítat osobní spotřebu vzduchu za použití dýchací techniky při vysokém zatížení. Zkouší to na nekonečném žebříku, při zvedání závaží, tzv. kladiva nebo na pásovém běžeckém trenažeru. Veškeré vybavení je extrémně robustní, aby bylo možné stroje používat v plné výstroji a výzbroji hasičů.

Další částí polygonu je imitace cisterny, ve které budou hasiči trénovat pohyb v neznámém průmyslovém prostředí. Dále se zde nachází napodobenina bytu pro simulaci požáru v obytném prostoru. V této části, je možné nacvičovat vstupy do obydlí, vyhledávání osob, popřípadě záchranu osob z hořícího bytu. Poslední částí je klecový polygon s mnoha překážkami a žárovou komorou. Jak v bytové, tak i klecové části se hasiči pohybují za podmínek, které jsou velmi reálné. V zařízení je možné nasimulovat různé situace a hasiči tak prochází potmě, v silně zakouřeném prostředí, a dokonce je možné ztížit cestu různými záblesky a zvukovými efekty, např. křikem zachraňovaných a zraněných lidí.

Celý polygon je navržen tak, aby bylo vše bezpečné. Cvičící budou sledováni v každém místě termokamerami a infrakamerami, které jsou svedeny do tzv. velínu. Velitel stanice má tedy přehled tedy přehled o každém pohybu osob v zařízení. Po celou dobu výcviku je ve velínu stálá obsluha.

Otevření polygonu
Polygon RNK (1)
Polygon RNK (2)
Polygon RNK (3)
Polygon RNK (4)
Polygon RNK (5)
Polygon RNK (6)
Polygon RNK (7)
Polygon RNK (8)
Aktuálně
Archiv aktualit