Aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016

Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 s platností od 1. 4. 2016. V harmonogramu došlo ke změnám zejména s ohledem na administraci vyhlašování výzev a následného hodnocení projektů, s ohledem na absorpční kapacitu a také v souvislosti s posunem výzev pro integrované nástroje. U výzev v prioritní ose 2 zaměřených na oblast školství a oblast sociální došlo k přepočtu alokace, kdy 70 % alokace  (místo původních 60 %) směřuje do výzev určených pro správní obvody obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.
 
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 je zveřejněn zde.
Aktuálně
Archiv aktualit