Firmy hledaly nové možnosti na německém trhu

Firmy hledaly nové možnosti na německém trhu

11.června se uskutečnil v prostorách Královéhradeckého kraje seminář na téma „SEARCH AND BUSINESS OPPORTUNITIES FOR CZECH REPUBLIC IN GERMANY,“ kde se představili odborníci z německé společnosti Fraunhofer MOEZ podporující vstup zahraničních firem na německý trh.

 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové ve spolupráci s Fraunhofer MOEZ, agenturou CzechInvest, Centrem investic rozvoje a inovacíKrajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje za podpory Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje představilo šance a důvody k investicím v Německu zejména v oblasti IT, medicíny, strojírenství. Konference se zúčastnil 30 účastníků z řad firem, které měly zájem vstoupit na německý trh. Není vyloučeno, že celá akce se bude v budoucnu opakovat.

 Po ukončení semináře měli návštěvníci možnost diskutovat s odborníky z největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě (Fraunhofer MOEZ). „Opět se nám potvrdilo, že má smysl v kraji organizovat také specifičtěji zaměřené akce pro úžší cílovou skupinu. Rádi bychom s Fraunhoferem rozvinuli další spolupráci přínosnou jak pro organizátory akce tak pro firmy z našeho kraje“ řekl Daniel Všetečka z Centra investic,rozvoje a inovací.  Velké díky patří všem partnerům, sdruženým v nově vznikající Platformě investic, rozvoje a inovací, bez kterých by tato akce nebyla možná.

Fraunhofer MOEZ

Fraunhofer1
Fraunhofer2
Aktuálně
Archiv aktualit