Fórum výzkumu a inovací 2019

Dne 24. září proběhl další ročník již tradiční akce, která sdružuje výzkumníky, badatele, inovátory, akademiky a příznivce vědy, výzkumu a inovací. Letošní rok se nesl ve znamení finiše projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje. Přítomní tak měli možnost se dozvědět o výsledcích šetření inovačních a výzkumných kapacit v kraji, zapojit se do marketingových aktivit +inovací, ale i poznat, co nového se chystá v projektu navazujícím.

Jelikož podtéma konference znělo digitalizace, byl program doslova nabitý informacemi z oblasti digitální ekonomiky, smart řešení v podobě inovačního HUBu či chytrého nábytku. O tom, jak správně na programy podpory VaVaI se dozvěděli účastníci prostřednictvím Technologické agentury ČR. Více o konkrétních tématech naleznete v přiložených prezentacích.

 

 

Aktuálně
Archiv aktualit